Wijkvernieuwing Oude Egge

In 2016 kwamen de eerste plannen op tafel bij de huurders van toen. Er werd destijds heel wisselend gereageerd op . De renovatie van 1998 stond sommigen nog vers in het geheugen. Het is inmiddels 5 jaar later en we zijn eens gaan kijken hoe.

Fase 1 is klaar en de eerste bewoners zijn afgelopen zomer ingetrokken. Fase 2 is (bijna) klaar en ook daar staan de nieuwe bewoners te trappelen om hun nieuwe paleisje te betrekken. En de start van fase 3 is inmiddels ook een feit.

Eind december, tijdens een wandeling door de buurt, valt op dat het destijds door Weller beloofde karakter van de woningen inderdaad in stand is gehouden. Het lijkt net of er nooit iets afgebroken is geweest. Zij het dan dat de muren gezandstraald en opnieuw gevoegd lijken. Alleen nu betreft het nieuwbouw. De huizen zijn weer terug, exact zoals ze waren. Met de ornamenten op de zijgevels, de gebogen gemetselde poortjes naar de binnenterreinen en karakteristieke accenten van toen. Precies hetzelfde straatbeeld zoals dat op het netvlies van de buurtbewoners gegrift staat.

Met één groot verschil. BINNEN! De huizen zijn moderner, ruimer, duurzamer en geschikt voor veel verschillende doelgroepen. De levensloopbestendige hoekwoningen, tevens geschikt voor mensen met een beperking, voorzien in een behoefte. Het project is natuurlijk nog lang niet klaar, maar het belooft weer een prachtige wijk te worden, waar het goed wonen is.