Wat is de Huurderkoepel?

0 +
Huurwoningen
Over ons

De huurderskoepel vertegenwoordigt uw belangen.

Huurders van een woningcorporatie worden bij overleg met de verhuurder vertegenwoordigd door een huurdersorganisatie. Dit is wettelijk vastgelegd in de ‘Overlegwet’. 

De huurders van de huurwoningen van Weller in Brunssum en Schinveld worden vertegenwoordigd door Huurderskoepel Brunssum-Schinveld.

Deze huurderskoepel vertegenwoordigt uw belangen in de bestuurs-overleggen tussen de huurderskoepels uit Brunssum, Schinveld en Heerlen enerzijds en woningcorporatie Weller anderzijds.

Huurderskoepel Brunssum - Schinveld geeft alle huurders aandacht

Volwaardige gesprekspartner

Wij zijn een volwaardig gesprekspartner in overleggen tussen de verschillende huurkoepels in het werkgebied en woningcorporatie Weller. Deze overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoudsbeleid, renovatie, sloop of nieuwbouw van woningen van uw verhuurder Weller. Huurderskoepel Brunssum-Schinveld kan zo haar invloed uitoefenen op het beleid van woningcorporatie Weller.

De huurderskoepel wordt gevormd uit de afgevaardigden van diverse bewonerscommissies. Deze bewonerscommissies staan weer net wat dichter bij u als huurder. Die afgevaardigden voedden de leden van de huurderskoepel met input over wat er leeft onder de huurders. Die input kan heel divers zijn en is van onschatbare waarde voor ons werk. Is uw huur nog betaalbaar? Zijn de servicekosten overeenkomstig de werkzaamheden? Hoe is de leefbaarheid in uw straat of wijk? Aan welke woonvormen is er behoefte? Zo maar een greep uit de vraagstukken die wij meenemen om onze mening te vormen voor het huurderswerk.
Is er echter in uw buurt of wijk geen bewonerscommissie actief, dan kunt u ons altijd rechtstreeks mailen op: info@huurderskoepel.nl

0
Huurders
ca. 0
Activiteiten
0
Nieuwsbrieven
0
Wijken