Bestuur en lid-organisaties

Bestuur Huurderskoepel

Het bestuur van de huurderskoepel is opgebouwd uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Iedere lidorganisatie vaardigt een bewoner af, als bestuurslid in het algemeen bestuur van de huurderskoepel.

Uit het Algemeen Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur gekozen. Onderstaand de huidige bestuursleden. Zij zijn gekozen voor een periode van telkens 4 jaar en onbeperkt herkiesbaar.

De voorzitter is met de penningmeester ófwel met de secretaris vertegenwoordigings-bevoegd. Tevens zijn de secretaris met de penningmeester vertegenwoordigingsbevoegd, bij afwezigheid van de voorzitter.

Dagelijks Bestuur

Wendy Bedet-Glasbergen

Voorzitter
Namens BC Brunssum-Zuid

Theo Bonants

Penningmeester
Namens HBV Tichelwei/W.Alexanderstraat

Ben de Hoop

Secretaris
Namens BC de Bosse Hook

Bezoeklocatie: Upstairs, Europalaan 485, 6441 VN Brunssum, in flat Achter de Locht, 1e verdieping

Uitsluitend op afspraak!

Lid-organisaties Algemeen Bestuur

Els Hofland

Bestuurslid
Namens BC Op het Bunderken

Vacature

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Organisatie

Stichting Huurderskoepel Brunssum-Schinveld is ingeschreven bij de KvK onder nummer 14091728 en de werknaam Huurderskoepel Brunssum. Ter zijner tijd zal deze werknaam aangevuld worden met ‘Schinveld’. De stichting is niet belastingplichtig.

Als huurdersorganisatie overleggen wij met Woningcorporatie Weller over het beleid dat alle huurders in ons werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele nieuwbouw- of verkoopplannen en het servicekostenbeleid. Als gemeenten en verhuurders prestatieafspraken maken, zijn wij als huurdersorganisatie daar namens de huurders bij betrokken.