VoorzieningenWijzer

Medio juni 2023 verzorgde de huurderskoepel een infomiddag voor ruim 60 bewoners van Bergerode, Oranjerie en Bosse Hook over de VoorzieningenWijzer; een digitaal systeem waarin alle vergoedingen en  tegemoetkomingen, van zowel de gemeente als het rijk, systematisch worden weergegeven. Deze lijst kan een Weller-medewerker met u invullen om te bekijken of u recht heeft op bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen. Bel daarvoor naar Weller op 045-404 86 00 en vraag naar een adviesgesprek over de VoorzieningenWijzer.

Deze pilot was een succes en wij zijn voornemens hiervan meerdere te laten volgen op andere locaties. U ontvangt daarvoor dan vanzelf een uitnodiging in de brievenbus. Heeft u het financieel moeilijk, dan hoeft u daar niet op te wachten. U kunt ook zonder de presentatie een gesprek aanvragen bij Weller. Zeg er dan bij dat u een adviesgesprek over de VoorzieningenWijzer wilt.