Afscheid bestuursleden namens BC Achter de Locht

Onlangs namen wij helaas weer afscheid van twee bestuursleden. Afgevaardigden Albert en Kevin namen afscheid van het bestuur van de huurderskoepel omdat zij hun bestuursfuncties in de Bewonerscommissie van Achter de Locht hebben neergelegd.

Per 01 september 2022 houdt BC Achter de Locht op te bestaan. Wij vinden dat heel jammer. We hebben de inbreng van de beide bestuursleden altijd zeer gewaardeerd. Met een presentje bedanken wij hen, zeggen vaarwel en wensen de beide heren alle goeds voor de toekomst.